Tehetségprogram

Nemzeti Tehetségsegítő Tanács illetékes szakmai bizottsága a Tehetségpont működési kérelmünket elfogadta, így hivatalosan is részt veszünk a Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Programban.

Regisztrációnk tehetségpont szerepre
Értesítés a döntésről
Tehetségpontok működése

2017/2018. tanév eseményei
Tehetségpont akkreditációra készülve

2018/2019-es tanévben kell megújítanunk kiválóan akkreditált tehetségpont besorolásunkat. Ehhez már megkezdtük az előzetes adatgyűjtést az elmúlt három évben megvalósított tehetséggondozó tevékenységeinkről, rendezvényeinkről, eredményeinkről.

Tankerületi és járási versenyek
Tankerületi versenyek sorozata indult ebben a tanévben. Három járási fordulót szerveztünk (alsós matematika, történelem csapatverseny, helyesírás), kettőnek a tankerületi fordulóját is (alsós matematika, helyesírás). Eredményeink visszaigazolják a sok egyéni tehetségfejlesztő munkát.

Pályázatok
2018. áprilisában két pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett támogatásokra. Az egyiket „Hangoskodunk” címmel, a természettudományos tehetségek tanórákon kívüli fejlesztéséhez, élményközpontú és kutatás alapú módszerek alkalmazásával, a másikat „Álomvilág- Szürrealizmus gyermekszemmel” címmel, a képzőművészetekben tehetséges tanulóink számára. Reméljük, hogy a benyújtott pályázatok pozitív elbírálásban részesülnek és megvalósításuk színesíti majd a tehetségígéretek mindennapjait a jövő tanévben is.

A rajzpályázaton a kézműves csoport tanulói különdíjat kaptak:
Hardi Hanna, Fosztó Nikolett, Ritter Rebeka Aviva, Fekete Blanka, Király Zsófi, Birgés Zalán.

Rendhagyó fizika óra
Rendhagyó fizika órája volt a 8. évfolyamnak.
A Szegedi Tudományegyetem elektrosztatika és fénytan kísérletek bemutatását végezte.
Előbbitől néhány önkéntes diákunknak szó szerint égnek állt a haja.

Újabb természettudományos sikerek
Két, volt tanulónk kapott ilyen tartalmú levelet:
„Örömmel tájékoztatom, hogy pályamunkáját a zsűri díjazásra érdemesnek ítélte a Természet Világa folyóirat XXVII. Természet- Tudomány Diákpályázatán. Ezúton tisztelettel meghívom a pályázat díjátadó ünnepségére 2018. március 3-án szombaton 11 órára a Magyar Tudományos Akadémia Székházának Felolvasótermébe. Egyben felkérem, hogy – mint az egyik legkiemelkedőbb pályamű szerzője – 5 percben, rövid prezentációban ismertesse majd a díjátadó ünnepségen írása témáját, legfontosabb eredményeit.”
Mészáros Réka (tavaly nyolcadikosunk volt, akkor kezdtük vele kutatásainkat, és akkor írta hőkamerás megfigyeléseinkről írt esszéjét; most a Bibó gimnázium kilencedikese) volt az egyik, Veréb Sándor a másik (most tizedikes bibós diák, ő a madarak tájékozódását vizsgálta és írta meg esszéjében).
Mindketten 2. helyezést értek el kategóriájukban, és jelentős pénzjutalomban is részesültek. Írásuk megjelenik majd a Természet Világa folyóiratban, még ebben az évben.

Ezüstös Fazekas
Ritkán tapasztalható teljesítménnyel, három különböző korcsoportban, három csapattal is képviselhette városunkat a torna diákolimpia országos döntőjében a Fazekas Mihály Általános Iskola.
A hétvégén a fővárosi Tornacsarnokban rendezett több napos döntőben elsőként az I. korcsoportos csapatok tornáztak. A 12 csapatot felvonultató fináléban a halasi gárda, Tislér Bence, Kollár Máté, Juhász Ádám, Bozóki Dániel, Kajdocsi Noel (fotónkon) összetételben, messze erőn felül teljesítve, bravúros teljesítménnyel ezüstérmet nyert a szegedi gárda mögött. Egyéni összetettben Bozóki Dániel az 5. helyen zárt.
A II. korcsoportos csapat sem adta alább! A Macska Dominik, Vidra Dániel, Jósa Milán, Tóth Péter, Máté Koppány, Rádi Ádám, Tislér Ádám összetételű együttes ugyancsak az ország második legjobbja tudott lenni. Egyéniben Rádi Ádám szintén ezüstérmet nyert.
A nagyon tartalékos, sérülések és betegségek sújtotta a felső tagozatos csapat (Vincze László, Vincze Ákos, Ádám Levente, Karai Kristóf) jól küzdve, végül a 9. helyet szerezte meg az országos döntőben.

Tehetség és kreativitás
A tehetséges tanulóknak sokszor kell kreativitásukra támaszkodniuk egy-egy probléma megoldása során. A kreativitás fejlesztéséhez kaptunk elméleti és gyakorlati útmutatást Racsmán Rita pszichológustól, a szakszolgálat szervezésében megvalósuló rendezvényen.

Matelent3 mérés
Az Oktatási Hivatal a Nemzeti Tehetség Program támogatásával az idei tanévben is megszervezte a negyedik évfolyamosok matematikai tehetségazonosító online mérését. A hazánkban egyedülálló online mérés az ország bármely pontján és bármely iskolatípusban tanuló negyedikesnek elérhető volt, ha az iskola vállalta a részvételt és a mérés helyi megszervezését. A feladatlapokat matematikai tehetségazonosításra alkalmas feladatokból állították össze a szakemberek.

A MaTalent3-ban 18 773 negyedikes tanuló vállalkozott önkéntesen arra, hogy kitöltse a főmérés online feladatlapját.
A matematikai mérésben részt vevő tanulók:
• felső 1%-a 741 pont vagy e felett teljesített: átütő tehetségfejlődésű tanuló,
• felső 6 %-a 662 pont vagy e felett teljesített: kiemelkedő tehetségfejlődésű tanuló,
• felső 25 %-a 568 pont vagy e felett teljesített: tehetségígéret.

Iskolánkból 20 tanuló kapcsolódott be a mérésbe. A mérés eredménye alapján a mi iskolánkban kiemelkedő tehetségfejlődésű tanulónak bizonyult Macska Dominik, valamint tehetségígéretnek Jósa Milán.

Legyen tiéd a színpad!
„… és elindult szerencsét próbálni, szívében nagy kíváncsisággal.”

Az idén először, hagyományteremtő jelleggel rendezte meg a Dékáni Árpád Szakgimnázium és Szakközépiskola tehetségkutató rendezvényét. Iskolánkból Király Zsófi, Bobek Zalán, Vincze Kristóf és Ritter Rafael jelentkezett próza és versmondás kategóriában.
Feladatuk egy 15-20 soros vers vagy egy szabadon választott prózai szöveg bemutatása volt.
A zsűri elnöke Mezei Zoltán a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának színésze, aki értékelésében kiemelte a személyiség hatásának fontosságát. E szempont figyelembevételével a legértékesebb előadás Vincze Kristófé lett.

Újabb együttműködés, látogatás a Bóbita óvodában
Együttműködési megállapodást kötöttünk a Kiskunhalasi Bóbita Óvoda és Bölcsőde Magonctanoda Tehetségműhelyével, mint Tehetségponttal.

Magonc Tehetségműhelyek kínálata:
„Észkerék” – logikai-matematikai műhely
„Csiribiri” – térbeli-vizuális tehetségműhely
„Örökmozgó” – testi-kinesztetikus tehetségműhely
„Fészkelő” és „Vackoló” nyelvi-dráma műhelyek
Sakkjátszótér fejlesztő program

A két intézmény eddig és a továbbiakban is együttműködik tehetségfejlesztő programjaiban, elősegítve az óvoda-iskola átmenet időszakát a tehetséges gyermekek számára.
Az óvodában működő Magonctanoda Tehetségműhelyekben folyó munkával videó felvételeken keresztül ismerkedhettek meg a halasi tehetségpontok képviselői 2018. áprilisában. Ezt követően tapasztalatcserére került sor esélyegyenlőség, azonosságok, különbözőségek, a további együttműködési formák, tartalmak, tehetségígéretek utánkövetése, további gondozása témakörökben.
Az óvodában működő tehetséggondozó műhelyekből kikerülő gyerekek számára intézményünk biztosítani tudja a további fejlesztési lehetőséget szakkörök, sportkörök, tehetségműhelyek formájában, sőt az idei tanévtől elindított sakkpalota programunkkal is szélesítettük kínálatunkat.

Diákszimpózium
A Kiskunhalasi Bibó István Gimnáziumban megtartott diákszimpóziumon 2017. november 25.-én a Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola tanulói közül 9-en tartottak előadást, mindannyian természettudományos témában, a fizikához kapcsolódva. A két, 7-8. évfolyamos természettudományos szekció eredményhirdetésén fazekasos siker született. Egyiken Répási Réka és Szakál Réka, másikat Jáger Tekla és Simon Csenge lett első helyezett.
Mindenkinek szeretettel gratulálunk, aki felkészült, és bemutatójával mind saját magáról, mind iskolánk tehetséggondozó programjáról jó hírt adott az érdeklődő közönségnek.
Köszönjük a versenyzési lehetőséget és a szervezést a Bibó gimnáziumnak, különösen Tóth Piroska tanárnőnek.
Diákjaink által előadott témák:
Tanulni a természettől: biomimikri.
Tévhitek a természettudományos gondolkodásban
Hogyan fűtsünk? Döntések felelősen és érzelmi alapon
Legendák nyomában
Elektromosság a közlekedésben

Tehetséggondozó jó gyakorlataink:

Tanulásmódszertan- és gondolkodásfejlesztés tudástérképek segítségével
A jó gyakorlat olyan, a gondolkodást fejlesztő, a tanulást és az emlékezést segítő módszert ismertet, mely Magyarországon egyelőre nem elterjedt, de a világ nagy részén eredményesen használják. Felhasználásra ajánlott tanulók, tanárok, szülők részére, s olyanoknak, akik szellemi teljesítményüket hatékonyabbá kívánják tenni. Sikerrel alkalmazható prezentációk készítése, szemléltető anyagok gyűjtése során is.

Kreatív tanulás és kísérletezés IKT eszközökkel támogatva
Több tehetségterületet érintő, komplex tehetségfejlesztő program adaptációja és implementációja aktív tehetségpont gyakorlata szerint. A pedagógusok új ismereteket sajátítanak el a tehetséggondozással kapcsolatban. A gyerekek működő modelleket készítenek az elméleti előkészítés után.

Informatika oktatás tantervi programja 5-8. évfolyam részére ECDL vizsga lehetőséggel
A program célzottan IKT eszközökkel támogatott pedagógia fejlesztést tűzi ki célul. Ismeretként az információ kezelés, fogadás, küldés, tárolás, szűrés, feldolgozás a legfontosabb elemei. Több éve kidolgozott és folyamatosan fejlesztett szakmai program, melynek segítségével 11-15 éves korosztály informatikai írástudása fejleszthető olyan szintre, hogy nemzetközi ECDL vizsga letételére is képesek lesznek.

Kultúrák megismerése a rajz és a színjátszás eszközeivel
A Diáktárlatra 15 éve készítünk gyerekeket a rajz és a magyar irodalom órákon, valamint a színjátszó szakkörön. Ennek a felkészülési folyamatnak az eredménye egy előadással egybekötött kiállítás. Mindkettő tevékenységben közös cél, hogy – rajztanárként, szakkörvezetőként, illetve színjátszók vezetőjeként – művészeti alkotások értelmezésével úgy fejlesszük a tanulók megismerő-, befogadó- és alkotóképességét, hogy egyidejűleg gondolkodási, problémamegoldó, társas, kommunikációs és kooperatív készségük is fejlődjék.

Természettudományos műhelyek szerepe a tehetséggondozásban
A jó gyakorlat kidolgozása válaszkeresés volt arra a problémára, hogy a tanulók természettudományok iránti attitűdje és természettudományos gondolkodása általában alacsony szintű. Az intézményünk mindennapi gyakorlatában bevált módszertani megoldásokat mutatunk arra, hogyan lehet átváltani a tananyagközpontú szemléletről a tanulók képességének és attitűdjének fejlesztésére fókuszáló tervezésre. Egy év alatt tizennégy, a tanulók érdeklődésén alapuló kis projektet valósítottunk meg, melyek túlmutattak a fizikán, sőt, a természettudományokon is.

2016/2017. tanév eseményei

„Alulteljesítő tehetségek” előadás
Racsmán Rita pszichológus, pedagógus tartott előadást tehetséggondozással foglalkozó szakembereknek és szülők számára 2017. április 6-án iskolánkban. A résztvevők megismerkedhettek az alulteljesítés okaival, főbb tüneteivel, azonosításával, kutatási eredményekkel és a prevenciós feladatokkal. Az előadást követően esetmegbeszélésre, tapasztalatcserére is sor került.

„Azzá leszel, amit eszel” NTP-MTTD-16-0182
Az élelmiszerek tanulmányozásán keresztül,tudatos fogyasztásra, egészséges életmódra nevelést helyez középpontjába az a projekt, melyet a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósítunk meg. A tehetségígéretek matematikai-logikai és természettudományos kompetenciáit fejlesztjük műhely-foglalkozások, háromnapos szaktábor és tanulmányi kirándulások segítségével.

Március 24-én a kecskeméti NÉBIH Laboratóriumba látogattunk el, támogatva a gyakorlatban is alkalmazható tudás megszerzését.
A Laboratóriumban bepillanthattunk az egyes részlegek munkájába, a hallottakat pedig a gyakorlatban is kipróbálhatták a gyerekek kísérletek, eljárások, tesztek elvégzésével.
A bejárást követően a Laboratórium dolgozói választ adtak kérdéseinkre és kiemelték, mennyire fontos, hogy tudatos vásárlók legyünk, valamint, hogy az egészséges életmódról tanultakat a gyakorlatban is alkalmazzuk. Nagyon élvezetes, új ismereteket közvetítő program részesei lehettünk.

Diákszimpózium
A Bibó gimnázium által szervezett Diákszimpóziumon sikert sikerre halmoztak a jelenlegi és volt fazekasos tanulók. Választott kutatási témáik is kreativitásról, természettudományos érdeklődésről tanúskodnak.
Fekete Ádám – Robotkarmodell kicsi pénzből (1. helyezés)
Király Kata, Maróti Bence – Ekhótól a denevérig (2. helyezés)
Mészáros Réka, Tóth Anna – Kinéztünk a dobozból (2. helyezés)
Tihanyi Janka, Gudmon Olivér – Lovak és más állatok járásmódjai és ábrázolásuk (1. helyezés)
Veréb Sándor Andor – Az „elektroszmog” hatása a postagalamb tájékozódására (különdíj)

Szülők Iskolája előadássorozat

2016. november 15-én, 16 órai kezdettel Zentai Zoltán pszichológus tartott előadást “Önismeret, önértékelés és megküzdési képességek a tehetséggondozásban” címmel. Érdeklődő szülők, pedagógusok és tehetségsegítő szakemberek látogattak el a rendezvényre.

NTP-MTTD-16-0182 „Azzá leszel, amit eszel!” pályázat
Megkezdtük nyertes pályázatunk megvalósítását. A Nemzeti Tehetségprogram keretében kiírt pályázat célja a matematikai, a természettudományos, a technikai, digitális, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése. A projekt keretében tehetséggondozó műhelyeket működtetünk a természettudományok iránt érdeklődő tanulóink számára. A 60 órás, tanórán kívüli fejlesztést biztosító műhely-foglalkozásokon túl ellátogatunk majd a kecskeméti NÉBIH laborjába és 3 napos szegedi szaktábor során bővítjük tehetségígéreteink ismereteit a helyes táplálkozással, egészséges életmóddal kapcsolatosan.

Talentum Tehetségsegítő Tanács
Intézményünkben került sor a Talentum TST első évnyitó ülésére. Az alapító intézmények közül többen regisztrált illetve akkreditált tehetségponttá váltak a nyár folyamán. Az ülést megelőző napokban vehették át ünnepélyes keretek között az sikeres tehetséggondozó munkát elismerő emléktáblákat, valamint az Európai Tehetségponttá válást igazoló okleveleket. Az elért eredményekről, a TST célkitűzéseiről, nyertes pályázatáról a HalasTV is beszámolt Hiradójában, mely alább megtekinthető.

Európai Tehetségpontok hálózatához csatlakoztunk
Európai Tehetségpontok hálózatának lett tagja a Fazekas iskola tehetségpontja.

Az Európai Tehetségközpontok és hozzájuk kapcsolódó Európai Tehetségpontok feladata a magas szintű tehetségsegítő munka mellett a nemzetközi kapcsolatépítés, kapcsolattartás, jó gyakorlatok cseréje, valamint nemzetközi projektekben való részvétel lesz.

2015/2016. tanév eseményei:

Talentum Tehetségsegítő Tanács
Iskolánk kezdeményezésére térségi Tehetségsegítő Tanács alakult. Kiskunhalas és környékéről több oktatási intézményt, partnerszervezetet és magánszemélyt üdvözölhetünk az alapító tagok sorában. A tanács már el is készítette 2016/2017-es tanévre szóló munkatervét, és annak megvalósítására pályázatot nyújtott be a Nemzeti Tehetség Program kiírása alapján.

Éves munkánk fő célkitűzési:

 • a tehetségsegítés térségi hálózatának kiterjesztése és erősítése;
 • tehetségbarát környezet kialakítása a térségben;
 • hatékony fejlesztési programok generálása, a meglévők szakmai támogatása;
 • szervezeteink együttműködésének erősítése;
 • egymás jó gyakorlatainak megismerése;
 • szervezetek közötti információáramlás segítése honlap, portál üzemeltetésével;
 • tehetségsegítő-koordináló tevékenységünk ismertté tétele;
 • a tehetségek produktumainak hasznosulása.

Működő munkabizottságaink:

 • Pályázatok: pályázatok figyelemmel kísérése, megírásában részvétel, megvalósítások támogatása;
 • Jó gyakorlatok: jó gyakorlatok követése és kidolgozásának támogatása, megosztása;
 • Versenyek: versenyek összehangolása, népszerűsítése, követése;
 • Módszerek: módszertani eljárások és ötletek gyűjtése és megosztása, egymástól tanulás segítése;
 • Akkreditációk: akkreditációs eljárások segítése, európai tehetségponttá válásokat is beleértve, hatásvizsgálatok;
 • Nyilvánosság: nyilvánosság, weboldal naprakészen tartása, ehhez adatok bekérése, rendszerezett gyűjtése, arculati elemek kidolgozása, alkalmazása;
 • Képzések: képzések, továbbképzések lehetőségeinek követése és ajánlások megosztása, egymástól tanulás segítése;
 • Események: rendezvénynaptár összeállítása, megvalósulásának követése és koordinálásának segítése.

Pályázatok:

NTP-MTTD-15-0003 “Heuréka” 1 999 000 Ft
Projektünk kettős célt szolgált. A tanulók megismerkedhettek a kutatás folyamatával, annak egymásra épülő állomásaival. Saját érdeklődésüknek megfelelő témában kutató munkát végeztek kooperatív csoportmunkában. Közben elsajátították a kutatási eredmények publikálásához szükséges ismereteket, felkészültek a digitális eszközök használatára.
A gyerekekkel dolgozó diákmentorok, tehetségsegítők, szakemberek azután kutattak, hogy hogyan lehet az általános iskolai korosztályhoz közelebb vinni a tudásszerzés ezen felnőttes módját. Az ismeret-elsajátítás hatékony és hatásos módszereinek megtalálása jelentette az igazi kihívást.
Matematikai- logikai és természettudományos kompetenciákat fejlesztettünk tevékenykedtető módszerek alkalmazásával. A tehetségek felismerésében pszichológus-gyógypedagógus kolléga működött közre, mértünk motivációt, érdeklődést, elkötelezettséget, szorongást.
Kooperatív foglalkoztatásokat valósítottunk meg, melynek során a tanulók empátiája is növekedett. A személyközi és szociális kompetenciák fejlesztésére kiscsoportos munkaformákat alkalmaztunk. A különböző korú diákok egymástól és korábbi fejlesztett tehetségeink közül választott diákmentoroktól is tanultak.

Tanulmányúton az az ELTE Környezetoptikai Laboratóriumában

A megvalósítás laborban, szakemberekkel, kutató műhelyben, kutatási tervek alapján történt.
Eredmény: interaktív bemutató és kiállítás, tanulóink produktumaikat, portfóliójukat mutatták be, s a közönség bevonásával ismertették kutatómunkájuk eredményét.
20 általános iskolás és diákmentori szerepben 3 egykori tanítvány, már középiskolás tehetségígéret fejlesztését szolgálta a projekt. Az iskola 4 pedagógusának munkáját 4 szakember segítette.
Matematika, kémia, fizika, biológia, informatika, média foglalkozásainkat lazító programok egészítették ki (budapesti Babilon Center, szegedi Tudástár és Vadaspark).
Záró rendezvényünkön minden tanuló beszámolt a projekt folyamán megvalósított tevékenységéről, és kiállításon is bemutattuk a produktumokat. Az egész tanéven végighúzódó munkáról részletes beszámolót, kiadványt szerkesztettünk, s a módszertani eredményeket is kidolgoztuk.

Tehetségnap
A tehetséges tanulók bemutatkozásának sorát a Halas Táncegyüttes gyermekcsoportja nyitotta. Ezt követően Juhász Gyula: Karácsony felé című versét Tihanyi Janka és Nagy Norbert adták elő, mindenki szívét megérintve. Majd az 1-2. osztályosok karácsonyi táncában gyönyörködhettünk. Czibolya Evelin, Sztanik Anasztázia és Kubus Irisz és Rajmond Véda énekükkel bűvöltek el minket. Ezután a 3.ab majd a 4.ab osztály táncos, énekes előadásától káprázhatott szemünk, s a felső tagozatról is több diák táncra perdült a későbbiekben. Kléman Alexandra – Rúzsa Magdolna: Tárd ki a szíved című dalát énekelte varázslatosan. Az 5.a osztály kis humoros karácsonyi jelenettel készült. Színjátszósaink pedig a Nap és a Hold történetét mutatták be. Ez az előadás emlékeztetett mindenkit, hogy egymás értékeit felismerve, elfogadva juthatunk csak előrébb a fejlődés útján. A tehetségnap műsorát az énekkar mesébe illő dalcsokra zárta.

Tehetségpont akkreditáció
A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által Akkreditált Kiváló Tehetségpont lettünk.

2011 óta működünk regisztrált tehetségpontként, teret adva diákjainknak tehetségük kibontakoztatására. Az egész intézményt átfogó, együttműködésen alapuló tehetséggondozó rendszert működtetünk. Az elmúlt években elért sikerek hatására tehetségpont akkreditációra készültünk a tanév folyamán. Májusban akkreditációs szakértők tekintették át az intézményben folyó szakmai munkát három évre visszamenőleg. Mit is tudtunk felmutatni?

 • 12 nevelőnk végzett 30 órás akkreditált továbbképzést tehetséggondozás témában.
 • Tehetségfejlesztő szakértő és pszichológus segíti munkánkat.
 • 13 nyertes tehetséggondozó pályázatot valósítottunk meg.
 • A délutáni idősávban szakkörök és sportkörök széles választékát kínáljuk tanulóinknak.
 • Számos területen végzünk tanácsadást. Referencia intézményként, mentoráló intézményként is működünk.
 • Több, mint 10 szervezettel működünk együtt, köztük találunk egyetemet, gimnáziumokat, alapítványt, egyesületet, cégeket, magánszemélyeket, kulturális létesítményeket.
 • Tanulásmódszertan, intelligens anyagokkal és eszközökkel való foglalkozás, tanulási szokások és módszerek témakörökben folytatnak nevelőink kutató munkát.
 • Hagyományos rendezvényeink – Diáktárlat, Fazekas Olimpia – mellett komplex tanulmányi versenyeket is szerveztünk a kistérségben, szakmai konferenciákon előadásokat tartottunk.
 • Egyéni fejlesztési tervek alapján végezzük mindennapi munkánkat.
 • Tanulói portfóliókba gyűjtjük a tehetséges tanulók munkáit, okleveleit.

Az akkreditációs szakértők nagy érdeklődéssel és elismeréssel voltak munkánk iránt. A bizottság döntésére a tanév zárását követően került sor. Az oklevelet 2015. szeptemberében vehettük át ünnepélyes keretek között.

2014/2015. tanév eseményei:

Pályázatok:

TÁMOP 3.4.5-12-2012-0001 “Tehetséghidak Program” kiemelt projekt MATEHETSZ csoportos OPER 7511 1 200 000 Ft
A projekt alsó tagozatos diákok és négy felsős diákmentor közreműködésével valósult meg. Fő feladata a tehetséggondozás volt különböző tevékenységeken keresztül. Versenyfelkészítő foglalkozásokat szerveztünk a programban résztvevőknek, elősegítve ezzel országos, megyei és helyi versenyekre való bejutásukat. (elért eredmények lsd. Versenyek, eredmények menüpont alatt.)

Honismereti versenyre készülve ismerkedtünk fővárosunk nevezetességeivel először elméletben, majd a helyszíneken játékos formában. Budapestre szervezett kirándulásunk két szombati napon valósult meg. Jártunk az Országházban, a Csodák Palotájában és a Pesti Színház egy előadását is megtekinthettük. Lazító programként kerékpár túrán is voltunk.

Tehetségnap
December 19–én tartottuk hagyományos karácsonyi ünnepségünket az iskola edzőtermében. A karácsony meghitt hangulatát a negyedikesek adventi projektzáró műsora idézte meg. Ezt követően tehetséges diákjaink mutatkoztak be a legkülönbözőbb műsorszámokkal. Elsőként Jáger Tekla fuvolajátékában gyönyörködhettünk. Fuchs Dorina és Kléman Alexandra az ünnep varázsáról énekelt. Lázár Nina és táncpartnere gyönyörű keringővel lepett meg bennünket. Barna Szabolcs más országok karácsonyi szokásairól tartott prezentációt. A tehetségek bemutatkozását az iskola énekkarának műsorszámai színesítették.

Diákszimpózium
A Bibó István Gimnázium 2014. november 8-án diákszimpóziumot szervezett. Választott témájukról 7–8. és 9–10. évfolyamos diákok tartottak tízperces előadásokat. Az évfolyamoknak és a témáknak megfelelően hat zsűri értékelte az előadásokat. A zsűritagok egyetemi tanárok, kutatók, egyetemi hallgatók és a Bibó István Gimnázium tanárai voltak.
Iskolánkat Veréb Sándor Andor és Faddi Stella képviselte a természettudományos szekcióban és Barna Szabolcs a társadalomtudományos szekcióban.

2013/2014. tanév eseményei:

Pályázatok:

NTP-IKT-MPA-12 “Tűzzel festés alkotótábor” 789 000 Ft

NTP-TSZT-MPA-12 komplex tehetségsegítő program 1 600 000 Ft
A projekt keretében 16 vendéget fogadtunk itt, Kiskunhalason a Fazekas iskolában. Közös programjainkon kíváncsiak voltunk, ki ügyesebb az informatika, a médiaismeret, a kézműveskedés, népi tánc, valamint a torna, birkózás, foci, kosár- és röplabda sportágak területén.
A vajdasági (Szerbia) magyar partneriskola tagintézményei Hajdújáráson és Királyhalmán meg Noszán vannak. Ott folytatódtak a nálunk megkezdett közös programok.

Tantárgyközi komplex tanulmányi verseny
A Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola és a Bács-Kiskun megye Közoktatásáért Közalapítvány tantárgyközi komplex tanulmányi versenyt hirdetett általános iskolások részére! A verseny célja a tehetséggondozás, a diákok érdeklődésének felkeltése, illetve lehetőség biztosítása a tanórán kívüli tudás megszerzésére. Rejtett tehetségek felkutatása, azonosított tehetségek számára versenyzési lehetőség biztosítása. Ezért a kérdéssorok egy-egy adott témakört új megközelítésben dolgoztak fel.
Téma: Zöld jeles napok
A verseny témakörei:

 • A víz világnapja
 • Az állatok világnapja
 • Meteorológiai világnap
 • A Tisza élővilágának emléknapja
 • Madarak és fák napja
 • Környezetvédelmi világnap

Diákszimpózium
2013. november 9-én a Bibó Gimnáziumban diákszimpóziumot rendeztek, melyre 7-8 és 9-10-es diákok jelentkezhettek.
Feladat volt, hogy társadalomtudományi, vagy természettudományi témában végezzenek a diákok kutatómunkát és azt mutassák be. Iskolánkból többen is jelentkeztek a megmérettetésre.
Társadalomtudomány:
Faddi Stella és Barna Szabolcs Fazekas Mihály életéről készített prezentációt. (felkészítő nevelő: Kinsztlerné Lázár Erzsébet tanárnő)
Fehér Ádám és Szlávik Armand egy I. világháborús naplót dolgoztak fel.
(felkészítő: Csányi Andrea tanárnő)
Simon Jójárt Krisztina és Maglódi Krisztina pedig feltalálókról készítettek prezentációt. (felkészítő: Nagy Czirok Lászlóné igazgatónő)
Természettudomány:
Barna Szabolcs az autókról és a környezetszennyezés kapcsolatáról készített előadást. (felkészítő: Kárász Péter tanár úr)

Tehetségnap – Csillag születik
December 21-én rendeztük meg szokásos tehetségkutató napunkat. A rendezvényen az iskola minden diákja lehetőséget kap a bemutatkozásra. A rendezvény szervezésében a DÖK nyújtott segítséget.

Együttműködési megállapodás
Január 24-én, a Szilády Áron Református Gimnázium által szervezett Kis kutatók estéje rendezvény keretei között került sor a gimnázium és intézményünk, mint Tehetségpontok közötti együttműködési megállapodás aláírására.
Az est folyamán a hagyományoknak megfelelően az érdeklődő diákok a fizika, kémia és biológia rejtelmeibe pillanthattak bele, tanulói kísérleteket végezhettek. A református gimnáziumban 2014-ben egy nyertes pályázat segítségével nagyarányú laborfejlesztésbe kezdenek. Diákjaink élményekkel térve tértek haza a rendezvényről.

2012/2013. tanév eseményei:

Pályázatok:

NTP-SV-12-0020 “Fazekas Olimpia” 600 000 Ft
NTP-MV-12-0121 “Tehetségfejlesztés a kultúra területén és eszközeivel – összehasonlítás az eszkimó kultúrával” 600 000 Ft

NTP-ITM-12-P-0046 “Szabad utat a tehetségnek!” 1 200 000 Ft
NTP-ITM-12-P NTP-ITM-12-P-0046 Szakmai beszámoló

Tehetségnap:

A projekt záró rendezvényére az iskola éves tehetségnapján került sor. Kiállításon mutatták be a részvevők produktumaikat. A kiállítást tehetséges tanulóink prezentációi, beszámolói, produkciói színesítették.

Tehetséggondozó tanulmányi verseny
Intézményünk ismételten meghirdette tantárgyközi komplex tanulmányi versenyét általános iskolások részére a Bács-Kiskun Megye Közoktatásáért Közalapítvány támogatásával. 50 000 Ft-ot nyertünk erre a célra.

Jutalomkiránduláson voltak tanulóink
Iskolánk 15 természetet kedvelő tanulója 3 felejthetetlen napot töltött a Bükk-fennsíkon az erdő közepén, Jávorkúton. Beváltották azt az ajándékutalványt, melyet a Bókay Árpád országos biológiaversenyen nyertek.
Útjuk során megtekintették Lillafüreden a mésztufa barlangot, ellátogattak egy kohászati múzeumba. Túráztak az ősfenyvesben, a Szalajka-völgyben, Csipkéskúton megnézték a lipicai csődörcsikók téli szálláshelyét.
Megfigyelték az őszi erdőt, vizsgálták az állatok nyomait, s este hallgatták a szarvasok bőgését.
A sík terephez szokott tanulók alaposan elfáradva, de feltöltődve tértek vissza Kiskunhalasra.

2011/2012. tanév eseményei:

Szegedi kirándulás
Június 12-én 40 gyermekkel a szegedi Vadasparkba látogattunk. A tehetségprogram keretében Manfred Rottmar támogatásának köszönhetően került sor a lazító programra azon tehetségek számára, akik év közben több versenyen is sikeresen szerepeltek, de tárgyjutalomban nem részesültek.

Tüskés Gabriella előadása
Kiskunhalasi matematikatanárok hallgatták a Bibó gimnáziumban a Műszaki Kiadó munkatársának, Tüskés Gabriella mentor, tanterv-fejlesztő tanár matematikaoktatásról szóló, a problémamegoldást segítő gyakorlati tanácsokat adó előadását.
A Fazekas Gábor Általános Iskola és a Bibó István Gimnázium 2012. februári közös eseményét Nagy Czirok Lászlóné, a Fazekas-iskola igazgatója szervezte.

Pályázatok:

NTP-KTMK-11-0021 “Természettudományos, matematikai és műszaki kompetenciák elmélyítését segítő tehetséggondozó programok támogatása” 1 300 000 Ft

Tehetséggondozó tanulmányi versenyt szerveztünk
Intézményünk két tanéven átnyúló tantárgyközi komplex tanulmányi versenyt hirdetett általános iskolások részére a Bács-Kiskun Megye Közoktatásáért Közalapítvány támogatásával.
A versenyre a megye legkülönbözőbb településeiről összesen 31 csapat nevezett. A 4-4 fős csapatok az első fordulóban gondolkodtató, komplex problémamegoldást igénylő feladatokat kaptak a matematikai-logika és a természettudományok, a második fordulóban pedig társadalomtudományok területéről.
A fordulók során kategóriánként a legjobb eredményt elért 6-6 csapat jutott be a verseny döntőjébe.
A döntő lebonyolítására 2012. október 6-án került sor.

Tehetségkutató természettudományi diákkonferencia résztvevői voltunk
A Kertvárosi Általános Iskola szervezésében január 27-én a természettudományokat népszerűsítő diákkonferenciára került sor. A tartalmas délután folyamán tehetséges diákjaink az alábbi témákban prezentáltak:
Egyszerű intelligens modellek készítése számítógép és az Arduino kapcsoló- elem felhasználásával (Németh Márk, Fekete Patrik, Kovács Gábor, Szalai Viktor, Frittman Dániel, Szabó Henrik)
Elektromos kapcsolások (Vanyúr László, Daday Zita)
3D képek készítése és felhasználása (Fetter Márk)
Nemszeretem állatok (Endre Klaudia, Fodor Kata, Paczolay Nóra, Tihanyi Kata)
A Nemszeretem állatokról szóló bemutatót a zsűri különdíjjal jutalmazta.

Tehetségnap Kalocsán
A megyei tehetségnapnak Kalocsa városa adott otthont november 25-én.
Iskolánkat Lintner Adrienn képviselte fitnesz bemutatójával.

Tehetségnap
Tehetségnap témában kistérségi konferenciát rendezett a Bibó István Gimnázium és a Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola. Október 7-én délelőtt a Csipke Hotelben a két intézmény vezetője együttműködési megállapodást írt alá. A kistérségi konferencia ünnepélyes megnyitóján Gyovai István mondott köszöntőt. A polgármester beszédében a tehetségkutatás, -ápolás és –fejlesztés fontosságát hangsúlyozta. A rendezvényen írta alá a Nyílt iskola program együttműködési megállapodást Veszelszkiné Huszárik Ildikó, a Bibó István Gimnázium és Nagy Czirok Lászlóné, a Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola igazgatója. A Csipke Hotel konferenciatermében ezt követően Rajnai Gábor, a Magyar Géniusz Program Tehetségpontok Hálózati és Koordinációs Munkacsoportjának vezetője Tehetség és fejlesztés címmel tartott előadást. A rendezvényt fővárosi és megyei oktatási szaktekintélyek is megtisztelték jelenlétükkel. A megnyitó után a két iskolában szekciónként folytatódott a tehetségnap.

2010/2011. tanév eseményei:

Pályázatok:

NTP-OKA-XXI. “Közoktatásban működő tehetséggondozó műhelyek támogatása” 650000 Ft

back to top